Xướng: 


Nhớ Mẹ
Nguyễn Gia Khanh

 

Con ngồi lặng lẽ bóng trùm hiên
Bỗng tủi ngày nao mất mẹ hiền
Giậu đổ bìm leo đầy ngõ trước
Thu về mộ gửi khuất đồi bên
Từng đêm lệ rỏ bao sầu xót
Mấy buổi lòng chan những muộn phiền
Mãi ước Bồng Lai người thỏa mộng
Vui vầy cõi hạc giấc bình yên.


Họa:
 

Nhớ Mẹ
Thạch Hãn

 

Ngõ lặng mưa choàng khói phủ hiên
Tìm đâu nét đẹp những đêm hiền
Thương chiều mỗi mẹ chờ sân trước
Nhớ bữa riêng người đợi cửa bên
Đám rẫy còn đây ngày khổ nhọc
Vườn rau vẫn đó thuở ưu phiền
Căn nhà kỷ niệm thời chung sống
Cũng lạnh theo từng giấc chẳng yên ./.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp