Xướng: 


Nhỡ Nhàng
Nguyễn Gia Khanh

 

Nguyền này cứ ước vạn câu linh
Vẫn mãi trông theo một cuộc tình
Dạ chạnh đường về nơi chín suối
Lòng ngùi thuở gửi nợ ba sinh
Trăm năm đã lỡ lời vàng ngọc
Sáu khắc thêm đau chuyện bậu mình
Tủi hổ nhìn đời hai quãng rẽ
Bàng hoàng bốn phía thảy u minh

 


Các bài họa:
 

Tin Sét Đánh 
Thạch Hãn

 

Tối đến mười giờ niệm phật linh
Nghe tin đột quỵ bốn người tình
Bà về chín suối thay phiên đẻ
Mụ lại ngàn trùng nối gót sinh
Ở nẻo muôn phương giờ vắng hắn
Nơi mâm tám hướng vẫn còn mình
Ngồi buồn nắn nót đôi ba chữ
Lễ nghĩa lòng thành vạn vật minh ./.


LCT 24/03/2020


Lạc Lối
Đinh Vĩnh Long


Nhớ tám giờ về mạn Ngọc Linh
Chung đôi hái nấm cũng vì tình
Vào phường một vụ ghen tăng trưởng
Nhập hội vài mùa ghét phát sinh
Bốn núi nào tường thân phận bậu
Năm sông chẳng hiểu cuộc đời mình
Ba thương chín mến ngày càng lụi
Để cảnh mười ngờ chuyện bạch minh.


Tình Yêu Huyễn Hoặc
Thái Chung

 

Nhất quyết chùa nhà chẳng thể linh
Nghe theo lục vị ruổi cầu tình
Vầy bà tứ chuyến do duyên lụi
Quậy mẹ nhì lần bởi tửu sinh
Đã lễ thiên phương chờ phép thánh
Luôn dâng bách kế hoại đầu mình
Đường trường giữa cõi hư vô* quẩn
Bải hoải ngàn trùng rượt thệ minh.

0401 H,24/3/2020
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp