Xướng:

VỀ THĂM NHÀ CẢM TÁC

Quách Tấn
 
Quê người nương náu bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ
Ngõ trúc mây che quốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ
Giật mình ngỡ đến chốn nào đâu.

 
Họa:
 
NHỚ QUÊ
Thy Lệ Trang

 
Quê nhà cách biệt đã từ lâu
Vẫn nhớ lời ru, tiếng ví dầu
Bên võng,mẹ già tay nhẹ đẩy
Ngoài vườn, mướp đắng nhánh vừa leo
Trời mây chất ngất bao tâm sự
Sông nước mênh mang một khối sầu
Đông Bắc mịt mù sương tuyết phủ
Muôn ngàn giọt lệ gửi về đâu?
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp