Xướng: 
 

Nhớ Quê

Tịnh Viên

 

Nức nở ai gieo dạ khúc buồn,

Điệu chùng, cung đắng khẽ âm buông

Tựa hồ gió thổi thuyền xa bến

Như thể vàng rơi lá lạc nguồn

Mảnh khảnh mai gầy tươm sắc nhạt

Vật vờ liễu mộng gấp trăng suông

Cố hương ngoảnh lại xa vời quá

Đôi hớp khê trà, lệ bỗng tuôn.

 

Hoạ:

 

Xa Quê

Trúc Nguyên

 

Xa quê mấy độ mắt nao buồn,

Vạn dặm đường về sương khói buông

Mờ mịt cô giang trăng rọi bến

Lặng lờ độc ảnh nước xuôi nguồn

Đào hồng cánh mộng đưa hương nhạt

Trúc biếc cành mơ điểm lá suông

Ngoái lại quê nhà vời vợi quá

Ngậm ngùi thương nhớ giọt sầu tuôn...!

California,03-01-2019

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp