Xướng: 

Nhớ Về Ngày Ấy
Hoài Thu


Tháng giêng ngày ấy mẹ sinh ta
Mở mắt chào đời cất tiếng oa
Giữa cuộc chiến chinh đầy khổ ải
Trong thời ly loạn bởi can qua
Nuôi con khôn lớn ghi ơn mẹ
Dạy trẻ trưởng thành khắc nghĩa cha
Thắp nến tưởng về công dưỡng dục
Nhớ hoài ngày ấy chẳng phôi pha

Họa:

Ngày 18
Nam Kha


Sương khói mịt mù trái đất ta
Khi nàng cất tiếng khóc oa oa
Sầu đông lã ngọn ru em ngủ
Gốc chuối nghiêng cành ngóng gió qua
Mười tám ngậm ngùi công đức mẹ
Tháng giêng thấm thía nghĩa tình cha
Chắp tay tưởng niệm về nguồn cội
Mới đó nào hay tóc tuyết pha.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp