Nguyên tác:

Như Một Chuyến Tàu

Mặc Phương Tử

Tháng ngày như một chuyến tàu thôi
Vừa mới rời ga, trạm kế rồi !
Dốc mộng đã phai màu lữ thứ
Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi.
Hềm vì thế sự từng con nước
Trót nỗi tâm tư những mảnh đời.
Chiều xuống tàn năm trên gác vắng
Thềm xuân lác đác bóng xuân rơi.
 
 Họa

Đâu Bóng Xuân Xưa

Nguyễn Gia Khanh
 
Bỗng đến lại đi, chỉ thế thôi!
Xuân xưa nỡ bỏ cả ta rồi
Trong chiều Nguyên đán sao cay lệ
Giữa phút Giao thừa chợt đắng bôi
Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp
Hồn chưa ấm với mảnh hương đời
Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh
Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi!


Như Là Quán Trọ

Mai Quang

 
Cõi thế như là quán trọ thôi,
Người đi kẻ đến dĩ nhiên rồi!
Nhân duyên ấy hẳn vô huyền mộng
Nghiệp quả  đâu là nhất trảng bôi?
Mai rũ Đông về  trơ vóc hạc
Hoa chào Xuân đến tỏa hương đời
Năm tàn, khách lữ đầu sương nhuộm
Mấy tiếng chuông chiều giục giã rơi!

 

Hương Xưa

Ca Dao

Ngày một ngày hai cách biệt thôi!
Thề xưa ước cũ đã quên rồi
Ba sinh nở mặc tình hoang phế
Hương lửa đành sao nghĩa đãi bôi!
Với chút Xuân kề lơi gối mộng
Là bao Đông phủ kín vai đời
Thoảng nghe hương cúc thơm vườn hẹn
Bất 
giác mi nhòe, ngấn lệ rơi!

 


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp