Xướng:
 
Niềm Đông
Nguyễn Gia Khanh
 
Thuận:
 
Quê chiều nhuộm bấc gọi mùa sang
Ngóng rã rời đông bủa xóm làng
Về vội khách thưa đò cuối bến
Xuống dần trăng chạnh kẻ đầu giang
Kê mơ cợt mãi đêm nhoà nhạt
Điệp mộng đùa thêm cảnh võ vàng
Bề bộn gió vương trời giá buốt
Tê buồn nỗi nhớ nặng lòng mang.
 
Nghịch:
 
Mang lòng nặng nhớ nỗi buồn tê
Buốt giá trời vương gió bộn bề
Vàng võ cảnh thêm đùa mộng điệp
Nhạt nhoà đêm mãi cợt mơ kê
Giang đầu kẻ chạnh trăng dần xuống
Bến cuối đò thưa khách vội về
Làng xóm bủa đông rời rã ngóng
Sang mùa gió bấc nhuộm chiều quê.
 
Hoạ:
 
Đượm Nghĩa Tình Quê
Trúc Nguyên
 
Thuận:
 
Quê tình nghĩa đượm, gió đông sang,
Tạc dạ ân thâm nhớ xóm làng.
Về hướng đạo tâm an ngắm núi,
Cậy nương thiền ý hỷ nhìn giang.
Kê đầu gối sách ngâm kinh ngọc,
Điệp ngữ hoà thơ niệm kệ vàng.
Bề bận nghiệp dần vơi, đạo tỏ,
Tê tan, thiện hướng, nghĩa ân mang.
 
Nghịch:
 
Mang ân nghĩa, hướng thiện, tan tê,
Tỏ đạo, vơi dần nghiệp bận bề.
Vàng kệ niệm, thơ hoà ngữ điệp,
Ngọc kinh ngâm, sách gối đầu kê.
Giang nhìn hỷ ý, thiền nương cậy,
Núi ngắm an tâm, đạo hướng về.
Làng xóm nhớ thâm ân dạ tạc,
Sang đông gió đượm nghĩa tình quê.
 
California, 08-11-2018
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp