Xướng:

Niệm Khúc

Ca Dao
 

Trăng mờ đổ bóng ánh nguyệt bay
Cầu nguyện theo chuông vẳng đắng cay
Vệt sỏi hoen sương dòng luyến nhớ
Cung đàn đẫm lệ phận đành vay
Miền đơn gió trải hương không đượm
Gối lệ mộng bằng giấc chẳng say
Giã biệt triền êm hồn gợn buốt
Nhịp trầm gửi khúc cảm trên dây.

 
Họa:

Vỡ Òa Tỉnh Thức
Nam Kha.
 

Lâm râm khấn nguyện ...vọng sương bay
Thiền lạnh màu trăng mắt ướt cay
Vững tọa kiết già-tâm bất tịnh
Niệm kinh thủy sám-nghiệp không vay
Khói sương nhẹ nhõm quên thân huyễn
Cát bụi nhuyễn nhuần ngộ giấc say
Mở mắt chiêm bao hồn bối rối
Vỡ òa tỉnh thức: xiếc không dây.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp