Xướng: 

Phiêu Bồng
La Thụy

 
Nhàn tản tiêu dao với tháng năm
Chừng thiên kỷ hết có bao lăm
Thảnh thơi trăng gió thơ bay bổng
Man mác trời mây nhạc lắng trầm
Múa gậy đầu non bừng tráng khí
Trổi tiêu cuối sóng dậy hòa âm
Thong dong nâng chén tràn xuân ý
Thế sự đùa chơi há lẽ nhàm
                            


Họa:
 
Tiêu Dao
Trần Như Tùng

 
Tiêu dao đơn điệu cũng lo nhàm
Riêng thắm là thơ khó tính năm.
Già chửa bằng ai chưa lẩn thẩn
Nói còn thua bạn chẳng cà lăm.
Đời, dân tứ sáng ca thời thịnh
Trăng, gió nền trong ngợi đức trầm
Chén rượu cuộc cờ , hoa nở ngắm
Mong người đồng cảm kết tri âm . . .
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp