Bài Xướng:

 Phong Lan
       
MĐ Triều Tâm Ảnh

 
Ẩn sĩ chi hoa? Vương giả hoa?
Thuở xưa quê quán chốn yên hà  
Sắc hương thanh nhã bao người mến
Cốt cách kiêu kỳ ít kẻ ưa  
Uống móc ăn sương y nết cũ  
Gìn vàng giữ ngọc vẫn nòi xưa
Hồng trần lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc tri âm ít ỏi là!
 

Bài Họa1:

Phong Lan
Nam Kha
 

Vờn gió uống trăng nụ nở hoa,
Giọt sương lóng lánh ngóng thiên hà
Ẩn mình cánh mảnh hồn bay bổng
Rũ bụi cành trơ chuyện ghét ưa
Tri kỷ u hoài miền ký vãng
Sắc hương đậm nhạt nét ngày xưa
Một màu trắng muốt lung linh sáng
Lỡ đọa trần ai ..nhớ ..nhớ ..là.


Bài họa 2:

Y Đề
Nguyễn


“Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ hà nhân bất thức quân” (Cao Thích)


Vốn nòi ẩn sĩ giữa trăm hoa
Hương tỏa non cao, ngát hải hà
Đài các thâm lâm, vương giả quý
Thanh kỳ u cốc, đất trời ưa
Hiền nhân, quân tử, tri âm cũ
Mặc khách, tao ông, thanh khí xưa
Thiên hạ mắt xanh ai chẳng biết
Lòng son, nhụy thắm tưởng như là…


 Bài họa 3:

Y Đề
Huyền Linh Tử


Lan thất phồn hoa, phong giả hoa
Bẩm sinh chung hợp với sơn hà
Hương trời ngày tháng thơm ngào ngạt
Sắc nước gần xa nét mến ưa
Tuy sống hồn nhiên noi dấu cũ
Nhưng lòng thanh thoát nối niềm xưa
Bụi hồng quyến rũ không gờn đọng
Hỡi bạn tri âm, mới thật là… 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp