Ở đây
Xướng Họa

HUYỀN KHÔNG Thất Cảnh


3. Phương Thảo Địa

Minh Đức Triều Tâm Ảnh


(Đề vườn phong lan, địa lan)

Có phải bên đời một chút tiên?
Mà sao nhẹ lễnh giấc ưu phiền
Hoa rơi cảnh Bụt, trăng soi lối
Thơ thoảng vườn thiền, đạo gởi duyên
Ngõ trúc, sương len hồn trí giả
Cửa không, mây níu áo nhân hiền
Bốn mùa u nhã tình phương thảo
Chim hót đất lành, nghĩa cố viên!
 MĐTTA.

Họa 1:

Y Đề

Nguyễn 

Xanh um một cõi nước non tiên,
Gót tục lâng lâng rủ sạch phiền
Gó thoảng u lan, hồn khởi sắc
Sương in phương thảo, dạ ngời duyên
Đài thơ mực đọng tình cao sĩ
Cánh bướm son phô dáng đại hiền
Ríu rít vườn hương, chim điểm đạo
Chồi từ, nụ lạc rợp thiền viên!
 Nguyễn

Họa 2:

Một Góc Vườn Nhà
 
Mai Quang
 
Bên đời, bên đạo, một bên tiên,
“Khứ khứ giai nhân”(1), chẳng lụy phiền
Này đóa cát lan hương tụ nguyệt
Kia chồi huyền mặc gió đưa duyên…
Ả chim gọi bạn buông lời ngọt
Chú bướm tìm hoa phất  cánh hiền
Ừ nhỉ đất trời tuôn  mạch sống
Kìa xem lạch pháp dậy thiền viên!
MQ.

 
(1) Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình (Cao Bá Quát).

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp