Xướng:
 

Phút An Nhiên
Thạch Hãn

 

Nghe làn gió nhẹ thổi vào đêm
Bản nhạc tình xanh những nốt mềm
Lối cũ trăng luồn mây đỏ lẹm
Khu vườn lá đổ mộng vàng êm
Từ khi nắng hạ tràn qua hẻm
Cũng lúc mùa thu bỏ lại thềm
Vẫn phải đi tìm câu chánh niệm
Vuông đời đã vậy nói gì thêm ./.


Họa:
 

Ngẩn Ngơ
Nguyễn Gia Khanh
 

Lắng giọt tơ đồng thoảng giữa đêm
Từng chung rượu đắng dỗ môi mềm
Cho màu ảo mộng vương hồn đắm
Để ngõ hoang đường chạm gót êm
Vỡ mảnh phù vân tình lạc lối
Tan mùa huyễn ái nguyệt xa thềm
Buồn tênh một khúc lòng đang trỗi
Chợt ngẩn ngơ hoài nỗi nhớ thêm...


Hồi họa:
 

Thu Lạnh
Thạch Hãn

 

Thu về trống trải lạnh hồn đêm
Nỗi nhớ gầy hao lệ chảy mềm
Những đám sương dày đeo cửa lẹm
Bao luồng gió nhạt đảo bờ êm
Vầng trăng dõi bóng trôi đầu hẻm
Chén tửu chìm câu rã cạnh thềm
Vẫn mấy sư chùa đang tưởng niệm
Chuông dồn mõ nhịp gối sầu thêm ./.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp