Xướng:

 Quả Giải Thoát

Tịnh Viên.


(Tương chao, củ quả ngọt ngon
 Để em kết đẫm, có còn mộng đêm ?)


ĐỂ mong đạt đến quả tôi, ngào  (1)
EM phải qua thời khắc luyện, sao:  (2)
- KẾT mối lương duyên cùng củ, quả
- ĐẪM màu nhàn nhã với tương, chao.
CÓ Vô Thường Lẻ người không đếm, (3)
CÒN dục vọng chi túi chẳng bao ?! (4)
MỘNG-Thực, Sắc-Không - đương lý Đạo
ĐÊM, mai Phúc - Huệ dễ chi nào.


*chú thích:
(1)(2): sao, ngào, tôi, luyện: những danh-tính-động từ chỉ trạng thái.
(3) đếm: để ý, đếm xỉa, quan tâm.
(4) túi chẳng bao: lòng tham vô đáy.Chuyết Họa bài Họa: Quả Giải Thoát (TV)
Mai Quang

(Vay xương trả thịt, nào ngon
 Để em kết đẫm có còn mộng đêm)

 
 ĐỂ mong thành quả luyện, trui, ngào,
EM chỉ hoài công lục, chép, sao
KẾT oán chúng sanh xương, máu, thịt
ĐẪM ơn xã hội muối, dưa, chao
CÓ, Không chi thiết:- Tình Thương rộng
CÒN, Mất quan hoài:- Nghiệp Quả bao!
MỘNG vượt siêu lên Chơn, Tục Đế
ĐÊM ngày trực nhập, khó đâu nào!Quả Giải Thoát 2
Tịnh Viên


  (Vuông tròn lại muốn bớt, thêm
   Đêm mộng đẫm kết, để em có còn).


ĐÊM ngày trực nhập khó đâu nào !
MỘNG thế tình, xin gói cột bao
ĐẪM với muối rang, đâm trái ớt
KẾT cùng nước chấm, dặm thìa chao
ĐỂ hôn gót Phật vừa chiêm ngưỡng
EM tựa Dược thô đã được sao.
CÓ mất - hơn thua chao bọt nước
CÒN chăng: Xá Lợi - khối Tâm ngào !

CÒN chăng: Xá Lợi - khối Tâm ngào !
CÓ biết ai bày cách để sao
EM rất ngỡ ngàng - cầu: ấy thế !
ĐỂ lòng can đảm - vái: chu chao !
KẾT âm Pháp Kệ, Từ Bi tục
ĐẪM tiếng Chung Hồng, Hỷ Xả bao.
MỘNG đảnh nhứt tâm cầu giải thoát
ĐÊM ngày trực nhập khó đâu nào !


    Họa :

Biết Phương Nào
( Chuyết họa bài họa  Quả Giải Thoát của Mai Quang)
Nam Kha
 

ĐỂ không, để có chuyện tôi, ngào
EM thả tình rơi..Đẹp bến sao
KẾT khói nhẹ nhàng thời mụ, mị
ĐẪM sương thanh thản thuở nghiêng, chao
CÓ linh hồn ấy: ươm thành quả
CÒN xác thân này: trút hết bao
MỘNG thoát về miền chân, thiện, mỹ
ĐÊM dài thăm thẳm, biết phương nào?

 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp