Xướng:
 

Quê Tôi
Vinh Hồ


Qua cầu Dinh cảnh đẹp như hoa
Cây trái xanh tươi, gió dịu hoà
Núi Vọng giăng mây chờ nắng ngã
Hòn Hèo đội mũ đợi mưa sa
Tối nghe trống sấm rền Thiên Bửu
Chiều thấy cò bay sáng Ổ Gà
Thương kẻ chân quê đời vất vả
Nên sông Dinh chở nặng phù sa


Họa:

Hồn Quê
Hoài Thu


Rực rỡ quê mình vạn sắc hoa
Reo ca thơ nhạc khúc giao hoà
Sông Dinh bến đợi làn hương tỏa
Dốc Lết bờ vui ngọn sóng sa
Thiên Tứ chùa xưa vang tiếng kệ
Tiên Du đêm vắng rộn canh gà
Thắm hồn đất nước tình chan chứa
Nếu phải xa rời...ngấn lệ sa.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp