Xướng:

Quy Y
Nguyễn Gia Khanh

 

Đã hiểu từ đây áo nhuộm sòng
Em tìm cửa Phật giữ hồn trong
Màu hoa phượng cũ còn lưu dấu
Tiếng kệ chùa xa vẫn thoảng lòng
Bỏ chốn Ta Bà tay nhẹ vẫy
Gieo mùa Bát Nhã phận thầm mong
Thuyền xưa lại ghé bờ Tam Bảo
Gột gánh phù du thả giữa dòng.

 

Họa 1:
 

Lỡ Duyên
Hữu Thiện

 

Tình ta cứ ngỡ được chung sòng
Để mãi câu thề được trắng trong 
Chợt lãng trăng hòa phai sắc biển
Liền quên nắng tỏa vỡ hương lòng
Con thuyền đã bẻ cong thềm đợi
Cánh nhạn như oằn gãy cảnh mong
Rã mộng mây trời chao đảo cuốn
Đường duyên vỡ nát buộc tan dòng..!

NL13/08/2018


Họa 2:

Thân Phận
Đinh Vĩnh Long

 

Giờ em đã mặc áo nâu sòng
Gạt những phong trần để trắng trong
Rũ bỏ tình yêu làm nát dạ
Vùi chôn kỷ niệm khiến tan lòng
Âu sầu lắm cậu hoài trông ngóng
Thổn thức bao chàng mãi đợi mong
Kẻ nhớ người quên đàn lỡ nhịp
Nhiều cô thả phận cuốn theo dòng.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp