Bài Xướng

Sám Vu Lan

Lê Đăng Mành
 

CÒN chăng giọt lệ đọng đầm đìa ?
TẠI tử sanh đành phải cách chia
THẾ giới vô thường như ánh chớp
THÂN mình bất trụ tợ lằn tia
TÂM bình nhàn nhã không đây đó
YÊN tánh thung thăng chẳng nọ kìa
ỔN tọa quy gia* như thị vậy
ĐÃ QUA ĐỜI ÁC ĐẠO XA LÌA…!


* Quy gia ổn tọa “Thiền ngữ”

 

Bài Họa:

Vọng Vu Lan
Cư Nguyễn

CÒN gì phụ mẫu để hầu chia?
TẠI nẻo phong trần cát bụi kia
THẾ tục phù vân dường bóng chớp
THÂN phàm bọt bể giống làn tia
TÂM lành giữ thiện an nhàn đó
YÊN dạ gìn nhân thoải mái kìa
ỔN quốc tề gia trung hiếu vậy
ĐÃ QUA ĐỜI ÁC ĐẠO XA LÌA

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp