Xướng:
 
SINH NHẬT 64
Nguyễn Gia Khanh

 
Gỡ lịch ngày sang mới hiểu là...
Sinh thần cũng lại đến rồi nha
Hèn chi mạng báo nhiều hoa nhỉ
Chắc hẳn người mong rạng lão mà
Nhận mẩu tiên hồng thơm nghĩa ấy
Chia bầu rượu ảo ấm lòng ta
Thì đâu phải ước màu thi vị
Chỉ bấy tình thôi cũng đượm đà.
 
Các bài họa  :
 
CHÚC MỪNG TUỔI 64
Phan Tự Trí

 
Sáu tư vừa đến tuổi đây là...
Lên lão sao mình cứ nhẫn nha
Phây búc nhắc rồi em ấy nhỉ
Gu gồ nhắn chửa chị đây mà
Thơ vui mấy túi càng thương bạn
Rượu nhạt đôi bầu vẫn nhớ ta
Đã trải đường đời không mệt mỏi
Mừng anh lên dốc khỏi đưa đà.
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nguyễn Huy Vu
 
Vừa nhận tin vui mới biết là…
Đôi lời mừng gửi đến Huynh nha…
Bây giờ khá giả xem chừng đã…
Thuở trước khó khăn ấy vậy mà…
Nét bút liên hoàn cho đệ phải…
Dòng thơ thuận nghịch khiến người ta…
Sáu tư mùa lá đang còn tính…
Thêm cái hồng nha để có đà.
 
CHÚC MỪNG
SINH NHẬT GIA KHANH

Thạch Hãn

 
Sáu bốn năm quen mộng mị là
Tình đời đắng chát cũng qua nha
Duyên xưa ngụp lặn nhìn buồn nhỉ
Nghĩa cũ ngoi lên thấy sướng mà
Rộng lượng vài vần thi ý chú
Dài dòng mấy nét chữ đôi ta
Năm nay đón gió xuân xanh mộng
Tửu cảm nhưng không chén quá đà ./.
 
Happy birthday to Nguyễn Gia Khanh
Vĩnh Long

 
Vào phây giở mạng mới hay là…
Chúc buổi sinh thần rực rỡ nha
Xướng họa nồng ân tìm trải nữa
Bình phê nặng nghĩa gắng lên mà
Bên chiều hãy lại thăm phường ấy
Giữa cảnh luôn về với hội ta
Để những vườn hoa càng thắm đượm
Rồi bao khát vọng cũng thêm đà.
 
MỪNG BẠN NHÉ
Thái Chung
 
Dù thân, chẳng nghĩ sáng nay là...
Chạnh nỗi sao mình đoảng tính nha
Thắm nghĩa vì xa đành chịu để...
Giàu tâm bởi khó lại thôi mà...
Thơ dầy mãi nhớ tình ân nọ
Cảnh cũ luôn vầy dạ trí ta
Dẫu dở, ngày sinh mừng bạn nhé
Bình an mạnh giỏi cứ theo đà...
0770 H,12/9/2021
 
MỪNG SINH NHẬT
Hương Thềm Mây

 
Mở trang face – book mới hay là …
Ấy lại ngày sinh đến đó nha …
Tuổi lão bây giờ xem tươi nhỉ …
thân già vậy đó ngó xinh mà…
Liên hoàn đỉnh đạc trao tình bút…
Thuận nghịch đành rành gửi nghĩa ta….
Sáu bốn xuân qua tràn sức sống…
Còn e lắm nỗi kẻ theo đà ….
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nguyễn Thế An

 
Mừng thơ giản dị biết chăng là…
Bữa tiệc tinh thần gửi đến nha
Mạnh khỏe đời vui tình vẫn thế
Nhàn thanh sức dẻo vận hay mà
Tiên hồng giải thắm đôi dòng bạn
Thiếp đỏ tên vàng một chữ ta
Cửa sáng yên bình hoa lộc mãi
Vài chung rượu quý dễ đưa đà…
 
KỶ NIỆM SINH THẦN
Quang Lê Vũ
 
Nhìn xem quyển lịch nhớ ra là
Kỷ niệm sinh thần đã đến nha
Dõi giỏ hoa Nhài em tặng nhá
Mừng câu lục bát tuổi yêu mà
Nay bà hạnh phúc trêu từ nhã
Đẹp nghĩa gia đình khắc vẻ ta
Sáng sủa hình đây còn ngỡ lạ
Rồi mong trận tối lão thêm đà.
12.9.2021
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nguyễn Tiến

 
Thò tay bóc lịch rõ nay là
Tuổi sáu tư hồng đã lại nha
Chén tửu hương nồng xin chạm nữa
Vần thơ nghĩa đượm tỏa thêm mà
Cho tròn nét chữ thêu tình bạn
Giữ đẹp trang đời khỏa ý ta
Đệ chúc mừng huynh đầy mãn thỏa
Bình an hạnh phúc mãi xanh đà .
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nguyễn Hùng
 
Nhờ trang phây nhắn mới hay là ...
Cầu chúc huynh hiền sức khoẻ nha
Thuật ngữ Đường thi còn mến vận
Kỹ năng Lục Bát đáng yêu mà
Trà thơm một ấm vui cùng bạn
Tửu ngọt đôi bầu thú với ta
Đượm sắc hoa mừng thêm rực rỡ
Vừa xuân SÁU BỐN vẫn tươi đà.
 
MỪNG SINH NHẬT ANH
Văn Long

 
Ngờ đâu ngủ dậy sáng nay là
Sinh nhật anh rồi sướng vậy nha
Được gặp nhau mình vui quá nhỉ
Cùng nâng chén rượu ấm thêm mà
Cho màu thắm rạng vun tình ấy
Để ý tươi hồng hiểu nghĩa ta
Một mẩu thơ xoàng em góp vị
Bình yên hạnh phúc khỏe trên đà.
 
Chúc Mừng
Sinh Nhật Nguyễn Gia khanh

Hoa Muống Biển

 
Nghe tin đệ bảo mới hay là
Lục tứ xuân rồi vẫn nhẩn nha
Đã biết sinh ngày sao lại bảo
Chưa rành tháng đẻ cũng không mà
Vài đôi thiệp chúc ghi tình bạn
Chỉ chút câu mừng tạc nghĩa ta
Những bấy chưa nhiều nhưng dạ thảo
Mong rằng hãy nhận chớ sa đà.
 
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
Mai Thắng
 
Ngày sinh đã đến … chợt hay là
Thấu đạt thân tình hiểu rõ nha
Rạng rỡ hoa cài thêu nét nhỉ
Vàng xinh thiệp chúc tỏ xuân mà
Thơ bày cảm động hòa thương ấy
Lễ đáp chân thành tạ phẩm ta
Mở rượu chia cùng đôi chén gẫm
Niềm vui tiếp nhận ủ thêm đà.
Mai Thắng – 210913
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp