Xướng:

Sóng Đời
Thạch Hãn
 
Tơi tả gió chiều biển nước non
Sóng cao nhồi mộng bến đêm mòn
Lời chua chén hận mùi tôn tử
Lệ đắng môi đời vị cháu con
Chơi gánh nợ trần duyên chối bỏ
Thử xem tình thế cuộc chui lòn
Rời xa lẽ sống phàm vinh nhục
Hơi hám chẳng cần chuyện phấn son...

Nghịch:

 
Son phấn chuyện cần chẳng hám hơi
Nhục vinh phàm sống lẽ xa rời
Lòn chui cuộc thế tình xem thử
Bỏ chối duyên trần nợ gánh chơi
Con cháu vị đời môi đắng lệ
Tử tôn mùi hận chén chua lời
Mòn đêm bến mộng nhồi cao sóng
Non nước biển chiều gió tả tơi ./.
 
 
Đông Về Lại Nhớ Mẹ Ta
Nguyễn Gia Khanh

 
Tơi choàng áo mẹ khuất ngàn non
Lạnh buốt thềm đông ngóng mỏi mòn
Lời vọng ngõ xưa người nhớ cảnh
Cỏ vầy hiên vắng cửa chờ con
Chơi đùa biếng trẻ thương bà đợi
Ngẫm tủi nhiều đêm chạnh gió lòn
Rời rã mộng thêm buồn lại nhắc
Hơi tìm gối cũ bóng nhòa son.
 
Đọc ngược:
 
Son nhòa bóng cũ gối tìm hơi
Nhắc lại buồn thêm mộng rã rời
Lòn gió chạnh đêm nhiều tủi ngẫm
Đợi bà thương trẻ biếng đùa chơi
Con chờ cửa vắng hiên vầy cỏ
Cảnh nhớ người xưa ngõ vọng lời
Mòn mỏi ngóng đông thềm buốt lạnh
Non ngàn khuất mẹ áo choàng tơi./.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp