Xướng: 

Sống Lại Tết Quang Trung
Bửu TùngXuân chờ Nguyễn Huệ dẫn hùng anh
Thẳng tiến Thăng Long giải phóng thành
Thái thú ca nhi chuồn gót vội
Chư hầu kịch bản khép màn nhanh
Vinh quang nguyệt quế choàng Dân Tộc
Hạnh phúc hoàng mai điểm đóa cành
Kỷ Dậu mùng năm mừng đại thắng
Vươn mình én liệng khắp trời xanh


18/1/2018

 

Họa 1:

Xuân KỶ DẬU 1789
Thái Huy

 

Đại đế Quang Trung xứng thế anh...

Ra quân thần tốc chiếm muôn thành

Ống đồng Sĩ Nghị lo chuồn lẹ

Nghị Đống cây đa* treo chết nhanh

Chiến thắng lẫy lừng vang thế giới

Công danh rạng rỡ rực hoa cành

Nhà Nam độc lập dân no ấm

Hạnh phúc muôn đời mãi thắm xanh.
 

*Sử sách cho biết treo cổ, tạm hiểu cây đa.

Họa 2:

Chiến Thắng Đống Đa

Nguyên Đình

Vận nước lòng dân thôi thúc anh
Xua quân giải phóng Thăng Long thành
Âm thầm kiệu cán quân thần tốc
Mưu trí ra đòn chiến thắng nhanh
Tết đến mai vàng khoe khắp phố
Xuân về đào đỏ rộ đầy cành
Đầu năm ôn cố tri tân lại
Chiến thắng Đống Đa chép sử xanh

19/01/2018 

Họa 3:

Hào Khí Đống Đa

Nguyên Hương

Nguyễn Huệ vua Nam đấng dũng anh
Thăng Long giải phóng Thủ Đô thành
Quang Trung thần tốc điều binh tướng
Sĩ Nghị ống đồng trốn thoát nhanh
Hoảng vía giặc Thanh cuồng bỏ chạy
Kinh hồn Nghi Đống cổ treo cành
Vinh quang đã đến toàn dân Việt
Hào khí Đống Đa viết sử xanh


1/19/2018

Họa 4:

Xuân Kỷ Dậu 1789

Đặng Xuân Linh

Quang Trung Nam Đế đấng hùng anh
Ăn Tết trước, thần tốc... chiếm thành...
Quân Hán không ngờ chưa trở kịp
Hoa man chẳng thủ quả thua nhanh
Thăng Long giải phóng... Tàu chuồn bước
Nghi Đống tự treo xác thõng cành
Vạn sự bình an cho đất Việt
Đống Đa vĩnh cửu khắc bia xanh


22-01-2018

Họa 5:

Sống Lại Tết Quang Trung 

Minh Hồ

Thiên trang lịch sử bậc hùng anh
Nguyễn Huệ – Quang Trung giữ vững thành
Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh bái phục 
Nước An Nam Đại Cồ mau nhanh 
Phá tan giấc mộng đem quân chiếm
Tháo chạy như hoa rụng lá cành
Manh giáp chẳng còn ôm nhục nhã
Cầu trời, nguyện đất xin cao xanh


21.01.2018

Họa 6:

"Lịch Sử Vàng"

Lão Bút

Giang sơn đổ nát, xuất hùng anh,
NGUYỄN HUỆ xua quân chiếm lại thành.
Mấy vạn quân Thanh đang rượu thịt,
Ba ngàn voi trận tiến ra nhanh.
Từng hồi pháo nổ trên đầu giặc,
Rộn tiếng quân reo động lá cành.
Kỷ Dậu nào, tan quân đại Hán?
Sử vàng lưu lại ngát trời xanh.


30 tháng 01 năm 2018

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp