Xướng:
 

Sông Quê
Thạch Hãn

 

Dòng sông nước vẫn chảy vơi đầy
Bóng đổ soi hình những rặng cây
Bãi sóng chao làn vân lụa mỏng
Vầng trăng động lớp tảo tơ gầy
Quay vào ngõ mộng em cài tóc
Đảo giữa khung trời gió cuộn mây
Vệt khói chiều loang màu ảo huyễn
Còn đôi cánh nhạn đuổi theo bầy ./.

LCT 06/11/2018

Họa:


Trở Lại Bến Xưa
Nguyễn Gia Khanh

Trở lại dòng xưa nỗi nhớ đầy
Sương nhòa bến cũ cỏ vầy cây
Ngoài sông gió dạt đôi thuyền nhỏ
Giữa buổi chiều in một bóng gầy
Nhạn lảng trường giang về viễn xứ
Trăng chìm cổ độ nhuốm sầu mây
Mình ai thõng bước trên bờ lạnh
Khắc khoải rừng xa hoẵng gọi bầy.


Hồi họa:
 

Rẽ Đám
Thạch Hãn

 

Buồn đêm rượu ướp mãi ly đầy
Mắt mỏi luôn nhìn giữa ngọn cây
Bỏ chuỗi ngày mơ làn nắng nhẹ
Rồi khoanh buổi hẹn ánh trăng gầy
Hôm dìu bản nhạc hồn treo gió
Tối dỗ âm đàn mộng thả mây
Tiễn biệt đời nhau bằng ý tưởng
Vần thơ nét mực cũng chia bầy ./.

LCT 06/11/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp