Xướng: 

Súng CÀ-NÔNG Cổ Tự Sự
Mai Quang
Riêng tặng bạn thơ Nam Kha và Kha Tiệm Ly.


Đời ham của mới bỏ quên ông,
Nhớ thuở vinh quang luống chạnh lòng:
Hai bánh tròn vanh, còn hãy cứng
Một nòng thẳng đuột, dễ chi cong!
Giúp Ta tiến chắc từ tiên khởi
Dồn Địch vào sâu đến tận cùng
Rằng cổ nhưng chưa hề quá đát (date)
Đó bày trận mạc thử đây không?

Họa:

Y Đề
(đảo vận)
Nam Kha


Ngẩng đầu khạc lửa có như không
Khói trắng hoà men thở cuối cùng
Mặt đất loang mây mù xám xám
Thảm xanh khắc nét đỏ cong cong
Bật cười kim lão dương oai cọp
Chợt nhớ ngày xưa tủi cõi lòng
Còn chút hụt hơi năm tháng cũ
Biết ai thấu hiểu súng thần “ông”


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp