Xướng:
 
Suy Ngẫm
Trúc Nguyên
 
Đêm khuya lặng lẽ ngẫm suy đời
Được mất vui buồn nói chẳng vơi
Lúc trẻ khôn lanh tâm dõi mộng
Khi già lú lẫn bệnh đeo người
Trăm năm gió bụi hồn quay cuộn
Một kiếp phong trần phách rả rơi
Trách móc than phiền thêm khổ luỵ
Chi bằng hướng Phật chuyển duyên thôi!
 
California, 14-04-2020
 
Hoạ :
 
Lắng Chuyện Đời
Minh Đạo
 
Phải trái trần gian lắng chuyện đời,
Thêm nhiều ái dục khổ nào vơi!
Vì mê của cải hoài theo mộng!
Bởi khoác hư danh mãi bám người.
Vạn kiếp long đong thù lẫn nhận
Bao lần rệu rã đức càng rơi.
Hồi qui, xả bớt nương tìm Phậtl
Thoát khỏi u trầm thấy sáng thôi.
 
16/4/2020


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp