Xướng:
 
Tà Trăng
Ca Dao

 

Trăng miền cổ tích đã chia hai,
Trăng vỗ chiêm bao đẫm giấc dài
Bên liếp gió, trăng soi tẻ nhạt
Giữa tầng không, nguyệt đổ tàn phai
Nghê Thường trầm khúc loang chân cỏ
Ngọc Thố sầu tâm đợi dáng ai
Hờ hững Hằng Nga treo nhánh úa
Rưng rưng Nguyệt Bạch rót u hoài.

 

Họa:

Tìm Trăng
Nam Kha

 
Có thể tia trăng đã xẻ hai
Chia ngăn vách rã giấc mơ dài
Thói hư tim đỏ bờ xuôi ngược
Mái dột lửa xanh bến nhạt phai
Bóng mẹ đêm sâu buồn ngủ gục
Ngoài trời gió hát vọng bi ai
Như xuyên tâm tiễn hồn lâng buốt
Vụn vỡ mong manh ủ dột hoài.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp