Nguyên Tác:
Tâm Xuân
 Trúc nguyên
 
        Xuân vẫn tròn đầy! dõi mắt trông,
         Theo từng nhịp thở, nhẹ tênh lòng!
       Xanh xanh vườn nội mầm non nã
           Biêng biếc sân ngoài đoá đợi mong 
Trực nhớ xuân qua trời đất cũ
         Bồi hồi xuân trước nắng mưa trong
     Xuân nay lưu dấu hoa thường tại
           Viên mãn Tâm Xuân dưới ánh hồng.
                                        
 
 Họa:
          Mơ Màng Hóa Khói
                       Nam Kha
 
     Cứ ngỡ Xuân đầy, héo hắt trông,
          Ngờ đâu mắt mỏi, ngã nghiêng lòng
     Mái đầu chớm bạc, bừng cơn mị
    Giấc mộng đủ dài, đổ bến mong
Rũ bụi, bồi hồi hình bóng cũ
           Bốc hơi, lãng đãng giọt sương trong
       Mơ màng hóa khói hòa mây trắng
       Khúc xạ, giao thoa ửng sắc hồng.
            
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp