Xướng:

Tàn Tro
Thạch Hãn

 

Gió rã bên thềm lạnh cỏ cây
Vườn đêm lá đổ vạt sương gầy
Trăng buồn đảo cánh quanh bờ sậy 
Biển vắng treo hồn giữa ngọn mây
Nhặt những dòng thơ từ thuở ấy
Tìm bao giấc mộng ở sau nầy
Cho vào kỷ niệm rồi thiêu cháy
Trộn lẫn tro tàn thả khói bay ./.

 

Họa:

Trả Lại Ngày Qua
Nguyễn Gia Khanh

 

Hương tình ngỡ gió cợt nhành cây...
Trả lại ngày qua nét liễu gầy
Có phải thu vừa giăng cạm bẫy
Hay là nhạn đã lẩn trời mây
Mà trăng nỡ bỏ thềm xưa ấy
Để mộng đành tan giấc huyễn nầy
Đốt mẩu tiên hồng tay nhẹ vẫy
Tro tàn một đống phũ phàng bay.

 

Hồi Họa:

Hai Đầu Nỗi Nhớ
Thạch Hãn

 

Gió đảo chao đùa giữa rặng cây
Đìu hiu vạt nắng cũng hao gầy
Mây hờ hững cuốn xao triền sậy
Sóng lửng lơ chìm rã cụm mây
Lặng lẽ người mong ngồi nẻo ấy
Trầm ngâm kẻ nhớ đợi phương nầy
Con đường lửa hạ vừa nung cháy
Những lớp tro cùng bụi thổi bay ./.

Thạch Hãn


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp