Xướng: 

Tha Thiết Màu Hoa 

Ca Dao
 
Là đóa Lục Bình* dạt mé sông,
Như Sim mùa nhớ khép hiên lòng
Nâng chùm Thạch Thảo hồn lắng nhẹ
Ngắt cánh Ti-Gôn mộng kém hồng
Muống Biển theo chân buồn bến cát
Phù Dung gối lệ xót loan phòng
Một mình nhặt cánh hoa Diên Dĩ
Mắc Cỡ để chiều lạnh phiến đông.
 

*Chữ in đậm là tên các loài hoa mang sắc tím

Họa 1: 

Nỗi Niềm Hoa
Quỳnh Hương


Hoa Dại tròng trành dạt phía sông
Thi Viên Nguyệt Quế đượm hương lòng
Khép hờ da diết nhành Trinh Nữ
Nở muộn bâng khuâng một Đóa Hồng
Tim tím Hoa Mua ru vạt nắng
Lung linh sắc Phượng rối tơ phòng
Bằng Lăng trêu gió lao xao sóng
Cúc thắm hiên đời ngại tiết đông.

Họa 2:

Da Diết Màu Hoa
Hoài Thu


Điên Điển vàng hoa đẹp bến sông
Phù Dung phận mỏng trải hương lòng
Quí nàng Nguyệt Quế màu trinh trắng
Cảm cánh Tường Vi sắc đỏ hồng
Thạch Thảo mơ màng chiều nhạt nắng
Lưu Ly thoang thoảng chốn khuê phòng
Đêm trăng huyền ảo Quỳnh Hương tỏa
Thiền tịnh Vô Ưu trước gió đông.

Họa 3:

Hoa
Nam Kha


Ngơ ngác cành Soan điểm bến sông
Xa xăm Phượng đỏ thắm nghiêng lòng
Sương giăng lóng lánh chùm hoa Khế
Môi nở mong manh một nụ Hồng
Nét khắc Mộc Miên buồn cổ độ
Bóng loang Mắc Cỡ lạnh cô phòng
Mai Vàng năm cũ còn vương vấn
Rũ cánh Địa Lan nhớ gió đông. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp