Xướng:


Thăm Trường Xưa
Lê Đăng Mành

 
 
Trường ở đây rồi lớp cũ đâu?
Soi trang ký ức thuở ban đầu
Thẫn thờ trăn trở gom hoa đốm
Khắc khoải mơ mòng nhặt bóng câu
Giã biệt Hàm Nghi*màu bút tủi
Chia ly Thị Điểm giọng ve sầu
Bồi hồi nhung nhớ tình hoa phượng
Tâm khảm u hoài mãi khắc sâu
 
*Trường Hàm Nghi Huế
Bên phải là đường Đoàn Thị Điểm
 (đường phượng bay)
 
Họa:
 
Thoáng Qua Trường Cũ
Mặc Phương Tử

 
 
Bốn phương lưu lạc, biết tìm đâu !
Gió bụi thời gian phủ mái đầu
Nửa giấc tang bồng hồn vó ngựa
Một tuồng dâu bể bóng song câu.
Bao mùa trăng mộng, ly hương mộng
Mấy cuộc sầu đơn, cạn chén sầu.
Trường cũ thoáng qua buồn khách cũ
Chạnh lòng tiếng vạc thức đêm sâu !
           New Orleans, tháng 4. 2015
          
 
Cõi Tịnh
Thích Tín Thuận
 
Chín phẩm sen vàng tọa cõi đâu
Niềm mong phảng phất mãi trong đầu
Kinh truyền khoáng đạt bày muôn chữ
Phật thuyết đơn thuần chỉ mỗi câu
Tịnh cõi ngay đời không phải ngoại
Bình quê tại ý chẳng đeo sầu
Di đà sáu chữ hằng tâm niệm
Khởi tín năng hành nguyện thẫm sâu./.
                                      21.04.2015 
                                  
 
Niềm Mơ
Thích Tín Thuận

Đây thành quách trụ nghĩa tình đâu
Tìm trang hẹn ước buổi giao đầu
Chờ câu đọng cõi ươm đầu núi
Hẹn chữ vương lòng gửi vó câu
Phố cũ đèn chong mờ ngọn ảo
Đường xưa lá rụng ngẩn hoa sầu
Chiều thơ thẩn giấu cành mơ mộng
Phượng vĩ trang lòng khẳm ý sâu./.
                          21.04.2015
                        
 
Trường Cũ, Tình Xưa
Nguyễn Gia Khanh


Còn đây trường cũ, bạn về đâu
Xao xuyến ta mơ lại buổi đầu
Mực tím bút trao ngàn sắc mộng
Khăn hồng ai gởi cặp chim câu
Thời gian đã nhạt màu huyền ảo
Kí ức nào vơi nỗi tủi sầu
Chợt nhói lòng ôm hờ kỷ niệm
Tình người thôi đã dạt dòng sâu.
                 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp