Xướng:
           
Thân Hỏi Songuyen
Mai Quang

            Chẳng nể tình chi Thư pháp gia,
          Thừa cơ*, đứa trộm lẻn vô nhà
                 Nhác trông ba phía tranh cao, thấp
     Vội liếc đôi nơi bút nhọn, tà
              Thêm xốn mắt hàng hàng vọc chữ
       Quá gai tinh nét nét bươi gà
            Cho nên đạo chích ta bung khóa
      Moi tủ dăm tờ nhét đẫy da?!
 

*Thư pháp gia Songuyên sống tại Saigon vừa bị trộm viếng lúc vắng nhà.
 
Họa 1:
 Khách Không Mời 
Nam Kha
 
      Thư pháp đường thi của ẩn  gia,
 Nghe tin có kẻ đến thăm nhà
     Nửa đêm rón rén bàn tay nhám
       Rạng sáng buồn thiu ngọn bút tà
           Liếc dọc bay hồn tranh phượng vỹ
       Nhìn ngang xốn mắt nét chân gà
      Trổ tài đạo chích mong gom góp

      Nào biết lòng đau...buốt thịt da.
 
 
Họa 2:
 Mất Tất! 
Kim Lão Tà
(thay lời khổ chủ)
 
        Cám ơn quý bác luật Đường gia,
     Mấy vận quan tâm đến chủ nhà
   Khó khổ to gan thằng kẻ trộm
 Vênh vao nhẵn mặt lũ gian tà
        Mượn canh bạc đỏ làm trâu ngựa
  Coi mạng dân đen hệt chó gà
 Mất nước, mất nhà là mất tất
  Dăm tờ tớ mất chẳng trầy da!


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp