Xướng:

Thản Nhiên
Nam Kha


Ngông ngạo với người thích ngạo ngông,
Lim dim mắt lá ửng môi hồng
Lông nheo nàng đá ta gần chết
Biển cả sóng gào ý chẳng thông
Trắng đỏ xanh vàng giăng lưới nhện
Chua cay ngọt đắng điếng tơ lòng
Kiếp sau nếu lỡ quen thi nữ
Thanh thản tịnh thiền ngộ có!  không!


Họa:

Thu Nhuộm Hồn Thu
(Họa Nương vận)
Quỳnh Hương


Thu nhuộm hồn thu dệt tứ ngông
Gió ngàn khe khe rối mi hồng
Đêm nghiêng mòn mỏi nào vơi được
Biển thẳm rì rào thật khó thông
Đáu đáu tình xa se giấc hạc
Nhập nhòe mực tím buốt trang lòng
Mai sau lỡ gặp chàng thơ thẩn
Trở gót quay về ngộ sắc- không

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp