Xướng:

Tháng Bảy Ơi

Nguyễn Gia Khanh
 

Con quỳ trước ảnh niệm lời ơn
Ngẫm lại ngày qua luống tủi hờn
Bởi ẵm cơi trầu mơ bóng mẹ
Nên ngồi bậu cửa giãi nguồn cơn
Ngàn công dưỡng dục đời luôn nhớ
Chín chữ cù lao dạ chẳng sờn
Lặng lẽ thu về ơi Tháng Bảy
Con quỳ trước ảnh niệm lời ơn.

Họa:
 

Công Ơn Trời Biển
Thạch Hãn

 

Trên đời nghĩa mẹ quá nhiều ơn
Kế cận lòng cha đủ nỗi hờn
Nửa kiếp phong trần chưa mãn cuộc
Đôi đầu lãng mạn sớm tàn cơn
Mùa thu chửa đến nồi cơm rã
Bữa hạ vừa qua mảnh áo sờn
Mọi buổi đi về con ngõ vắng
Căn nhà trống trải lạnh nhiều hơn.

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp