Xướng

Thảnh Thơi
Lê ĐăngMành
 
Vọc đám lợi danh được mấy người
Thanh nhàn nhã giữa cuộc đầy vơi
Trượng phu bình tĩnh khi xa vận
Hảo hán tịnh yên lúc mất thời
Xin chớ lào xào như sóng bể
Mà nên lẫm liệt tợ sương trời
Mặc đời tang hải không chùn bước
Cho dẫu phai tàn cứ dạo chơi
 
 
Họa:
 
Mặc!
Thích Tín Thuận


Đà mang ngũ uẩn kiếp con người
Diễn trọn vai hề chớ để vơi
Lỡ gánh ưu phiền nên vẹn buổi 
Dần xa khổ não phải yên thời
Thuyền xao chẳng nệ làn mưa nỡm
Sóng vỗ hề chi bọt biển trời!
Mặc thế nhân tình tang hải cõi
Buông hồn vạn nẻo nỗi niềm chơi./.

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp