Xướng: 

Thệ Nguyện Mùa Sen Nở
Như Thị
Phật xuống trần gian đã mấy mùa
Nguyện dừng cừu hận với hơn thua
Nuôi tâm lặng lẽ thôi ham muốn
Dưỡng tánh trầm tư bớt lọc lừa
Vào  Đạo khiêm cung dù có biết
Ra Đời tàm quý * dẫu do chưa
Như sen bình thản không trăn trở
Vẫn sống khoan hòa giữa gió mưa
 
*Tàm quý là thiện tâm sở; vô tàm quý là ác tâm sở.
 Trong tâm của con người có thiện ác lẫn lộn. Người biết tàm quý gọi là người thiện; người không biết tàm quý là người ác. 
Tàm quý hiểu thông thường là xấu hổ, hổ thẹn. Người biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm điều sai trái là người có hạnh tàm quý. Còn làm sai trái, nói sai trái, nghĩ sai trái mà không xấu hổ là người không biết xấu hổ.


Họa 1:

 
Thong Dong
Thy Lệ Trang

Xuân đến, xuân đi đã mấy mùa
Mặc đời mê mải được hay thua
Trăng thiền chẳng bận điều mơ ảo
Tâm đạo nào lo chuyện gạt lừa
Nhẹ lướt thuyền con chờ giọt nắng
Nhàn du bến vắng đợi chiều mưa
Mênh mông một cõi trời mây trắng.
Hạ vẫn tươi hồng...anh thấy chưa?

Họa 2:

Đời Còn Mưa Nắng
Lý Đức Quỳnh

Tay chăm, nguyện đón những xanh mùa
Thấu lẽ bất toàn, lẽ tự thua
Quán biết khi lòng thâm ý bẫy
Mà hay lúc trí dã tâm lừa
Cùng sông nước chảy dòng như đã
Với biển khơi hòa sóng vẫn chưa
Thực địa chân đi còn ảo tưởng
Nên đời dãi nắng lại dầm mưa…


Họa 3:
 
Chẳng Đội, Không Dầm

Mai Quang
“Riêng tặng Như Thị
Chăm: biếng, nguyện: lười, ngáy mút mùa,
Kệ vòng nhị biệt, kẻ hơn thua
Ý kia ràng buộc còn  viên mã
Tâm nọ gieo neo cũng  bị  lừa*
Thực tại buông đầy dòng pháp trọn
Viễn mơ cầm mãi núi xanh chưa?
Thưa người tri thiện đâu là chổ
Chẳng đội, không dầm nắng với mưa?
 
Ghi Chú:
*bị lừa “thực đối” xen “giả đối” với viên mã. Bị còn là tên khác của cọp.Bị, Lừa vừa động từ vừa danh từ.Thực giả đan xen.
                                                             

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp