Xướng:

Theo Về Nẫu                       
Vũ Hùng

Theo anh về Nẫu bấy lâu mong 
Chỉ mấy ngày thôi cũng thỏa lòng 
Bãi tắm Kỳ Co   xanh nắng nhuộm 
Câu thơ Hàn Mặc   đỏ trăng lồng 
Cây  me  Phú Lạc  chòm     mậy  trắng 
Bến nước Trường Trầu  giếng cổ trong
 Sáng ghé  gò Găng  mua nón ngựa 
Để em đội thử có xinh không?

Họa:

Nón Xinh
Lãng Uyển Châu


Để em đội thử có xinh không?
Nón ngựa rộng vành che mát lòng 
Thi áng gửi đi.... dày nỗi nhớ 
Bức hình giữ lại đậm mơ mong 
Vàng thau lẫn lộn đời còn đẹp  
Sỏi đá giao thoa kiếp vẫn nồng 
Nón lá tròn xoe mừng kết nghĩa
 Tình thơ nuôi sóng vỗ xuôi dòng 
**
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp