Xướng: 
 

Thỏa Chơi
N
guyễn Gia Khanh

 

Cả một mùa xuân nữa đến rồi
Gươm cùn gót cỏ dạo mà chơi
Đà hay tuổi ngọc vùi bên gối
Dẫu hiểu chiều hoang gọi cuối trời
Lửa mộng còn khơi màu mắt huyễn
Hương lòng vẫn ủ đóa hồng tươi
Vần thơ ấm mãi cùng tri kỷ
Chẳng chốn Bồng lai cũng tuyệt vời.

 

Họa 1:
 

Rong Chơi
Nam Kha

 

Đã tưởng tàn phai khát vọng rồi
Sao còn lửng thửng bước rong chơi
Lưỡi gươm rỉ sét vung sương khói
Tia sáng vờn mây lộng đất trời
Muốn hái trăng xanh miền dĩ vãng
Mơ ươm nụ nõn đóa xinh tươi
Còn chăng chút lửa đôi mươi cũ
Thắp giữa thinh không ngọn vợi vời

 

Họa 2: 
 

Đành Chôn Kỷ Niệm

Thạch Hãn
 

Đào mai hé nở cạnh hiên rồi
Tuổi tác đang dần rẽ cuộc chơi
Én mãi tìm xuân tràn mặt biển
Ngày đang gọi nắng phủ chân trời
Câu thề đã nhạt dù hoa thắm
Mộng ước đang tàn dẫu cỏ tươi
Gối mảnh sầu đêm nhìn ngõ lặng
Mà nghe kỷ niệm quá xa vời ./,


Họa 3:
 

Xuân Tàn
Phan Tự Trí

 

Người đâu mới gặp nỡ đi rồi
Trở gót xuân tàn mãn cuộc chơi
Huyết quản tim nồng trao võng hạc
Làn hương gối mộng gửi mây trời
Nàng ơi nỗi nhớ đau vàng úa
Bạn hỡi niềm thương ứa đỏ tươi
Hỏi én bao giờ đan cõi lạc
Thiều quang chín chục đã xa vời.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp