Xướng:
 
THOÁNG BÌNH YÊN
Nguyễn Gia Khanh
 
Liệm xuống trần ai thảy nỗi phiền
Ta ngồi đả tọa lắng bình yên
Bờ mê vẫn nhuốm màu hoan lạc
Pháp bảo còn soi cõi tịnh kiền
Chuyển thế tâm ngời Chân Thiện Nhẫn
Cho người trí tỏ Phật Thần Tiên
Tìm đâu bản ngã từ muôn kiếp
Mỹ diệu là khi đến cửa thiền.
 
Các bài họa :
 
PHIỀN ƯU HÓA GIẢI
Thái Chung
 
Nào ai tránh khỏi những ưu phiền
Bởi nỗi dông đời khó lặng yên
Nguyệt tuế buồn trôi vầy bão tủi
Sầu danh trỗi oán hận khôn kiền*
Bao người chuốc hạn vì vơi nghĩa
Khối kẻ vương tình tại ngỡ tiên
Lễ lạt bày dâng cầu đỏ số
Mà sao đổi kiếp lại môn thiền?
0669 H,22/4/2021
 
* Khôn Càn: tượng trưng cho Đất, Trời.
- Chánh nữu
 
TỰ TÂM
Nguyễn Tiến

 
Người ta muốn gạt bỏ ưu phiền
Khởi đức trong đời tọa chữ yên
Trí dũng đường soi dường ngọc thỏ
Lòng nhân lối dẫn tại cung kiền
Khinh tài trả oán còn thua bụt
Trọng nghĩa vơi thù chẳng kém tiên
Nhẫn nhịn gầy thương làm quả phúc
Bình tâm sống khỏe tịnh nơi thiền
 
ĐỌC KINH HIỀN NHÂN(*)
Nguyễn Hằng

 
Rèn chân thiện mỹ bớt ưu phiền
Sống hãy khiêm nhường để được yên
Phật tử xin cầu Kinh bát nhã
Hiền nhân biết lượng quẻ khôn kiền
Thương ngoài cõi khổ thơ làm hậu
Ở giữa men sầu bút họa tiên
Lễ tín lương thành nên vẹn cả
Chờ sang bến ngộ phải tham thiền.
 22/4/2021
(*) Kinh Hiền Nhân viết: Con út của Cù Đàm tên Hiền Nhân là người thông minh tài trí, biết được 96 môn đạo thuật…

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp