Xướng: 


Thu Tím
Vinh Hồ


Choàng chiếc áo màu tím dễ thương
Mùa thu về đứng ở bên đường
Lá phong vàng rụng trên sông Lục
Chim vị kêu buồn dưới bến Tương
Danh vọng tựa phù vân ảo ảnh
Cuộc đời là cát bụi vô thường
Chỉ người ghế đá sầu cô quạnh
Chiều xuống công viên ngập khói sương

Họa:

Lá Vàng Bến Cũ
Nam Kha


Một chiếc vàng rơi nhớ bến thương
Khơi nguồn thu lạ mộng hoang đường
Giang tay lã mỏi gieo tình biệt...
Cất cánh mù tung đếm lá tương....
Sông trước ngõ êm ... nguồn cát ấm...
Bóng sau mưa nhẹ .. dáng đời thường
Tưởng chừng trống rỗng tâm buông thả
Nào biết chiều loang ... trĩu tóc sương! 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp