Xướng:

Thu Vàng Mấy Độ
Thạch Hãn

Lạnh giữa sân chiều cảnh gió rơi
Vàng thu mấy độ đã xa rời
Ta về cố quận tình nhân rã
Nó ở quê nhà nghĩa bạn lơi
Ngỡ lá trầu xanh còn đỏ miệng
Nào manh gối nhạt chẳng thơm đời
Duyên vừa nửa cuộc tàn theo gió
Mảnh ái ân dày bỗng xẹp hơi ./.


Họa:

Mỏi Bước Tang Bồng
Nguyễn Gia Khanh

 

Bên thềm nhặt những lá vàng rơi
Đếm nhịp thời gian đủ rã rời
Vẫy bóng thu buồn đang nhẹ thoảng
Chia mùa hạ tủi đã dần lơi
Niềm xưa dẫu cợt vầy hoa bướm
Mộng cũ còn trêu nát nẻo đời
Ngoảnh lại tang bồng chưa mấy nỗi
Cho lòng não nuột đến tàn hơi.

 


Hồi Họa: 

Mùa Lá Úa
Thạch Hãn


Mỗi độ thu về cảnh lá rơi

Dòng sông tối lạnh để trăng rời
Mây buồn cuối nẻo vừa tuôn rã
Khói mỏng bên thềm đã cuộn lơi
Nhạt mảnh tình xưa sầu mãn kiếp 
Tàn cơn mộng cũ khổ muôn đời
Con đò ngược nước còn bươn chải
Thả bến đi tìm giọt loãng hơi ./.

LCT

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp