Xướng:

Thu Vọng Tiền Nhân
Ninh Giang Thu Cúc

 
Thoáng lạnh mơ hồ thu chớm sang,
Nghiêng nghiêng vóc liễu nạm tơ vàng
Nghê thường xiêm áo ngời cung quảng
Vũ khúc âm giai sáng địa đàng
Dương hậu đùa trăng vui ngọc thốt
Minh hoàng đối bóng ấm sương chan
Thềm hoa thi khách ru hồn mộng
Duyên bút nợ tình nguyện gánh mang.


Họa:

Khúc Vọng Xưa
Nguyễn Tường Hoài


Ngoài sân lá rụng đón thu sang,
Đàn bướm chao nghiêng dưới nắng vàng
Tỉnh giấc mơ hoang nơi gác nguyệt
Say cơn mộng ảo chốn thiên đàng
Ngưu lang thương cảm tình da diết
Chức nữ u sầu lệ chứa chan
Vơ vẩn tường rêu mơ cố quận
Bóng hình sương khói đã vương mang.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp