Xướng:

Thương Cò
Phạm Kim Lợi


Thương cò cõng nắng ở bờ sông
Nhặt tép mò cua trả nghĩa chồng
Trĩu nặng vai gầy khi gió thổi
Điên khùng áo rạn buổi trời dông
Sinh thời cực khổ phai màu thắm
Giận thửa hàn vi nhạt má hồng
Chiụ khó tha mồi nuôi lũ nhỏ
Nay thường đoái cảnh bọn bồ nông.

Họa:

Thân Cò
Liêu Đình Tự


Gồng mình lặn lội ở ven sông
Sóng gió nào phai nghĩa vợ chồng
Mặc cả đêm ngày dù bão tố
Đâu màng năm tháng dẫu mưa dông
Ươm mầm hạnh phúc tươi nguồn sống
Ấp mộng tương lai thắm phận hồng
Chẳng phụ lòng này nên mãn nguyện
Thân tằm đâu ngại ruộng sâu nông.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp