Xướng:

Tiễn Thu
Nguyễn Gia Khanh

 

Thu tiễn lá vàng sắc nhẹ rơi
Bóng xa đành nhạn khuất bên trời
Mù sương quyện liễu bờ xơ xác
Úa nắng đan chiều gió lả lơi
Du mộng khách sầu vương lối rã
Lãng quên người vội bước chân rời
Dù buông khẽ đợi thềm xưa ngóng
Ru mãi khúc sầu nỗi nhớ khơi.

Đọc ngược:
 

Khơi nhớ nỗi sầu khúc mãi ru
Ngóng xưa thềm đợi khẽ buông dù
Rời chân bước vội người quên lãng
Rã lối vương sầu khách mộng du
Lơi lả gió chiều đan nắng úa
Xác xơ bờ liễu quyện sương mù
Trời bên khuất nhạn đành xa bóng
Rơi nhẹ sắc vàng lá tiễn thu.


Họa:
 

Ru Đời
Thạch Hãn


Thuận :

Thu vàng nắng nhẹ gió hoài rơi
Hẻm vắng buồn mây trắng cuộn trời
Mù sợi khói tan hình bóng quyện
Nhạt viền trăng khuyết mộng chiều lơi
Du Miên khúc nhạc lời mòn mỏi
Hí Trịnh tình ca giọng rã rời
Dù thế phải chăng sầu hận gối
Ru đời gởi ý gạn lòng khơi...

Nghịch :

Khơi lòng gạn ý gởi đời ru
Gối hận sầu chăng phải thế dù
Rời rã giọng ca tình Trịnh hí
Mỏi mòn lời nhạc khúc Miên du
Lơi chiều mộng khuyết trăng viền nhạt
Quyện bóng hình tan khói sợi mù
Trời cuộn trắng mây buồn vắng hẻm
Rơi hoài gió nhẹ nắng vàng thu ./.

LCT 28/09/2018

 

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp