Xướng:

Tiếng Khóc Đêm

Lê Đăng Mành


Khàn hơi gọi bữa tủi cành đông
Khắc khoải người ơi ! Vỗ quặn lòng
Tuổi xõa bơ phờ đau tuế nguyệt
Thân trườn lặng lẽ tủi càn khôn
Thường mơ dải hạ chưng màu thắm
Những tưởng làn xuân rọi sắc nồng
Thảng thốt mồ côi òa vỡ giọng
Đêm ngày rả miệng buốt tầng không!


Họa:

Tiếng Kêu
Phanho


Cành trơ lá rụng buổi tàn đông
Gió thổi đêm về não nuột lòng
Lệ xót dâng trào nơi ngõ hẻm
Hồn bay vỡ mộng chốn càn khôn
Thôi đừng mộng tưởng điều hư ảo
Hãy để tình yêu đượm thắm nồng
Một sớm mai này đời ngã đổ
Tâm thành chắc hẳn gõ trời không

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp