Xướng: 
 

Tìm Sao
Nguyễn Gia Khanh

 

Sông chiều sóng dội khúc tình ngơ,
Chạnh kẻ buông chèo bỏ bến thơ 
Bóng chiếc soi dòng xao xuyến đợi
Buồm đơn ngóng gió lẻ loi chờ
Khuôn trăng lại tủi mùa trăng mộng
Thế cuộc thêm ngùi nẻo cuộc mơ
Ngửa mặt hoàng hôn về lạnh ngắt
Ngàn sao vẫn thấy một sao mờ!

Họa: 

Biệt Khúc
Ca Dao


Cách biệt nghìn trùng để ngẩn ngơ,
Huyền trăng mặc khải níu hồn thơ
Gầy nhom mộng, cạn cùng mong ngóng
Mốc thếch đêm, khô với đợi chờ
Mảnh nguyệt lung linh, kìa nguyệt ảo
Dáng người thấp thoáng, chỉ người mơ
Cung trầm khuyết nốt buồn rây hạt
Gõ phím ngân nga với bóng mờ.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp