Xướng:

Tịnh Dạ Vô Trú
GM Nguyễn Đình Diệm


Cuộc sống xưa nay vốn thế rồi
 Duyên sinh tụ tán rõ ràng thôi
Bình tâm ổn với dòng lưu chuyển
Tịnh dạ an cùng chiếc bóng trôi
 Thắp đuốc tuệ tri nhìn canh mộng
 Soi đèn trí ngẫm ngắm mơ đời
 Đi về đến ở...lòng vô trú
 Gió thoảng hiên chiều nhẹ cánh thơiHọa:

Chơi Miền Tám Gió
Lê Đăng Mành


Biết cõi trần ai giả hợp rồi
Bao điều oán hận bỏ mà thôi
Nuôi tâm miên mật nào chao chọng
Giữ ý bình thường kẻo cuốn trôi
Xuống chợ trầm tư mà nhập thế
Về quê lặng lẽ để vào đời
Chạm đường tam độc xin dừng lại
Dẫu bát phong* trùm cứ thảnh thơi


*Bát phong cũng kêu là bát pháp, tám pháp này là tỷ như tám ngọn gió, có thể làm lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn
Lợi: Đó là tiền tài lợi dưỡng…
Suy: Đó là tiền tài lợi dưỡng, bị hao tổn ở phần này có sách viết là bi hoặc ai ( nỗi sầu đau thương nhớ thảm sầu )
Hủy: Bị người đời nói xấu, hủy mắng
Dự: Được người đời tán thán, khen ngợi
Xưng: Được tôn xưng kính trọng
Cơ: Bị chê bai, khinh khi
Khổ: Đau khổ, hoạn nạn đến
Lạc: Vui sướng khi được điều như ý
Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động thì cuộc sống được an vui giải thoát
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp