Xướng: 

Trăng Sáng Hiên Ngoài
Mặc Phương Tử

Thân tặng: Kha Tiệm Ly, Lê Đăng Mành, Nhã My,
                    Lê Thị Kim Oanh, CaDao.


                       
Trăng sáng hiên ngoài, đêm tráng gương
Nẻo phù vân tạc dấu vô thường.
Toả hương huyền nhiệm tình hoa cỏ
Lạnh dấu luân trầm mộng khói sương.
Cây gục đầu khuya sầu bốn mặt
Chim nghiêng cánh mỏng thức mười phương.
Ai hay giữa chốn miền u tịch!
Có một vầng viên nguyệt dặm trường?

 South Dakota, tháng 4. 2019.

 
Bài họa:

Trăng Ở Cõi Người
CaDao


Ngàn đời trăng vẫn tỏa làn gương,
Xuống cõi mơ trăng ánh tịch thường
Có kẻ rao trăng xuyên nhánh liễu (1)
Lại người trầm thủy bắt trăng sương (2)
Khoang Không thuyền chở trăng tràn bến (3)
Vườn Thúy trăng thề thiên nhất phương! (4)
Trên đỉnh cô phong trăng lặng lẽ:
Kìa trăng vàng óng giấc miên trường.


Ghi chú:

(1)  Hàn mặc Tử
(2)  Lý Bạch
(3) Tải Nguyệt Minh Qui/Thiền  Sư Đức Thành . 
Mời xem link: http://haibogiay.net/index.php?nv=tho&op=MaiQuang/Tai-Nguyet-Minh-Qui-277
 (4)  Kim- Kiều. Truyện Kiều/ Nguyễn Du
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp