Xướng:

Tráng Sĩ
   Kha Tiệm Ly
 
Mặt nước trường giang vạn sóng xô, 
Lênh đênh từ ấy biết đâu bờ? 
Trăng soi thẹn bấy lòng du tử, 
Sương giội tan chưa giấc hải hồ? 
Nửa kiếp phiêu linh cùng vó ngựa, 
Trăm năm dang dở với con đò! 
Cạn bầu rượu nóng, buồn tê tái, 
Gác kiếm bên thuyền, bút chép thơ.
 
  Họa:                           
 
 Lãng Du
   Lưu Xuân Cảnh
 
Trời mây sóng nước: dạt, trôi, xô
Bầu rượu thuyền con, biệt bến bờ
Biển rộng, sao ngăn chân lãng tử!
Sông sâu, đâu chặn bước giang hồ!
Trăm năm ngang dọc, đeo sương gió
Một kiếp vào ra, níu chiếc đò
Thấm mệt, khô tình, lòng lạnh giá
Neo đời góc khuất dệt vần thơ.
                     

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp