Xướng: 
 
Trinh Nữ
( Ngắm ảnh đề thơ)
Nguyễn Gia Khanh
 
Trinh nữ nào đây đẹp mỹ miều
Niềm chi ngồi lặng chốn hoang liêu
Chiều thu nắng thả ngàn bong bóng
Áo lụa thân buông một dáng kiều
Ánh mắt xa xăm tìm mộng cũ
Chùm hoa hờ hững rụng màu yêu
Phải chăng là tượng, hay tiên giáng
Khiến đá vô hồn cũng phải xiêu!

Họa: 
 
Thiếu Nữ
(Họa đảo vận)
Phạm Kim Lợi
 
Chén tình khó cạn bởi lòng xiêu
Chửa ngỏ nên lời cũng đã yêu
Sầu lệ tràn mi đôi mắt ngọc
Tà dương nhuộm bóng một thân kiều
Đìu hiu gió thổi hồn cô quạnh
Bảng lảng mây trùm cảnh tịch liêu
Thiếu nữ ai đồ mà đẹp thế !
Để say...dẫu khó cái vần “miều” !
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp