Xướng:

Từ Tạ Mộng Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 
Em từ tạ bởi mộng vàng phai
Khép lại hồn xưa cửa vội cài
Rèm lặng bóng trăng thềm trở gió
Liễu vầy thân ngọc dáng sầu mai
Xem ngần ngại dẫu thư mờ tỏ
Rỏ sụt sùi tuy lệ vắn dài
Thèm mãi cứ mơ dù huyễn ái
Đem lòng nguyện hứa đã vì ai...
 
Đọc ngược :
 
Ai vì đã hứa nguyện lòng đem...
Ái huyễn dù mơ cứ mãi thèm
Dài vắn lệ tuy sùi sụt rỏ
Tỏ mờ thư dẫu ngại ngần xem
Mai sầu dáng ngọc thân vầy liễu
Gió trở thềm trăng bóng lặng rèm
Cài vội cửa xưa hồn lại khép
Phai vàng mộng bởi tạ từ em.
 
Các bài họa::

Chiều Phai Nắng
Thạch Hãn

 
Em bỏ bến chiều gợn nắng phai
Lối ven sầu rụng trắng sương cài
Rèm lơ lửng gió miền say phượng
Liễu ngẩn ngơ lòng nỗi nhớ mai
Xem lại gói đời chăn bếp lạnh
Thử coi tìm hận gối canh dài
Thèm đâu vướng nợ tình gian dối
Đem sợ chúng buồn chẳng biết ai...
 
Nghịch :
 
Ai biết chẳng buồn chúng sợ đem
Dối gian tình nợ vướng đâu thèm
Dài canh gối hận tìm coi thử
Lạnh bếp chăn đời gói lại xem
Mai nhớ nỗi lòng ngơ ngẩn liễu
Phượng say miền gió lửng lơ rèm
Cài sương trắng rụng sầu ven lối
Phai nắng gợn chiều bến bỏ em.
 
LCT 27/08/2020
 
Tố Nữ
Nguyễn Thế An

 
Em xõa mái mềm nắng lạt phai
Gẩy xưa đàn nguyệt đóa mây cài
Rèm hoa đọng ánh còn lan ngõ
Tết nỗi say đào lại điểm mai
Xem ướm giải mờ trăng nước lộ
Rượu men dầm ngả bóng đêm dài
Thèm tương bến mộng dòng xuân ủ
Đem lọn tóc gà để nhớ ai...
 
Đọc ngược:
 
Ai nhớ để gà tóc lọn đem
Ủ xuân dòng mộng bến tương thèm
Dài đêm bóng ngả dầm men rượu
Lộ nước trăng mờ giải ướm xem
Mai điểm lại đào say nỗi tết
Ngõ lan còn ánh đọng hoa rèm
Cài mây đóa nguyệt đàn xưa gẩy
Phai lạt nắng mềm mái xõa em.
 
Mộng Xưa Gợi Nhớ
Nguyễn Huỳnh

 
Em nhớ lại chiều cảnh sắc phai...
Ngõ xa tình đợi bóng trăng cài
Rèm rơi ướt lệ nhòe thương tiếc
Nhạc luyến khơi sầu vọng trúc mai
Xem phận thuở xưa ngày xót tủi
Vắng duyên buồn cũ chuyện đau dài
Thèm mơ ấp ủ lời ân ái
Đem mộng nhủ lòng tiếng gởi ai..!

Nghịch:
 
Ai gởi tiếng lòng nhủ mộng đem...
Ái ân lời ấp ủ mơ thèm
Dài đau chuyện cũ buồn duyên vắng
Tủi xót ngày xưa thuở phận xem
Mai trúc vọng sầu khơi luyến nhạc
Tiếc thương nhòe lệ ướt rơi rèm
Cài trăng bóng đợi tình xa ngõ
Phai sắc cảnh chiều lại nhớ em..!
 
Gửi Đến Em
Thuận Thu

 
Em đến gửi gì chút hạ phai
Đã như tình mộng ý giăng cài
Rèm bên mắt trộm nhìn ươm cúc
Cửa trước si trồng hẹn nở mai
Xem nắng ngả đường đo khoảng rộng
Thấy mơ vờn nguyệt ngóng canh dài
Thèm nghe giọng hát người vương vấn
Đem lại ái lòng tiếng gọi ai
 
Nghịch:
 
Ai gọi tiếng lòng ái lại đem
Vấn vương người hát giọng nghe thèm
Dài canh ngóng nguyệt vờn mơ thấy
Rộng khoảng đo đường ngả nắng xem
Mai nở hẹn trồng si trước cửa
Cúc ươm nhìn trộm mắt bên rèm
Cài giăng ý mộng tình như đã...
Phai hạ chút gì gửi đến em.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp