Xướng: 
 

Tự Tại
Nguyễn Gia Khanh

 

Đắng đắng, cay cay phận trải rồi
Hờn hờn, oán oán cũng vầy thôi
Đừng lo rủi rủi, may may kiếp
Chớ ngại nên nên, hỏng hỏng đời
Bút bút, nghiên nghiên hồn vẫn mộng
Cờ cờ, bạc bạc thói nào chơi
Cần chi lợi lợi, danh danh ấy
Rượu rượu, thơ thơ đủ tuyệt vời.


Họa 1:
 

Thế Cả Thôi
Dao Trần

Ít ít , nhiều nhiều cũng đã rồi
Hay hay ,dở dở cũng ri thôi
Giàu giàu , có có đành xong kiếp
Đủ đủ , vừa vừa cũng một đời
Bạc bạc , tiền tiền xoay chóng mặt
Thơ thơ , phú phú mải vui chơi
Ham ham ,muốn muốn thì mau chết
Thảnh thảnh ,thơi thơi sướng tuyệt vời.

 


Họa 2: 

Duyên Phận
Phạm Kim Lợi

 

 

Phận phận duyên duyên đã thế rồi
Son son phấn phấn nhạt nhòa thôi
Đừng lo lưỡi lưỡi môi môi thế
Chớ ngãi tròng tròng mắt mắt đời
Núi núi sông sông còn chỗ đứng
Ta ta bạn bạn vẫn trò chơi
Thà khi mộng mộng mơ mơ hết
Nghĩa nghĩa tình tình mới cách vời


Họa 3:

An Nhiên
Thạch Hãn

Mơ mơ ảo ảo thấy vui rồi
Giận giận hờn hờn cũng thế thôi
Chớ nghĩ duyên duyên cùng phận phận
Đừng suy kiếp kiếp lẫn đời đời
Ngày ngày tháng tháng vần thơ vịnh
Tối tối chiều chiều cuộc tửu chơi
Dỗ giấc say say và tỉnh tỉnh
Quên quên nhớ nhớ chuyện xa vời ./.

LCT 28/04/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp