Xướng:

Tự Tin
Thái Quốc Mưu


Già thế? Ừa! Ta cũng đã già
Già thì già chớ! Có sao ta?
Vầng trăng thu bóng khi mờ tỏ
Bảy chục tuổi đời cũng dữ a
Quanh quẩn bốn mùa vui ả nguyệt
Tung tăng đầu bút diễu ngàn hoa.
Liếc nhìn cành tím, xanh hàng xóm
Một chút riêng tư cũng gọi là...
Atlanta, Oct. 21, 2008


Bài họạ:

 Thế Cũng Là...
Huệ Thu


Dù có trăm năm cũng chẳng già
Soi gương ta lại ngại ngùng ta!
Văn chương lúc ấy ai đây nhỉ
Râu tóc bây giờ lão đấy a?
Mưu lược chẳng qua tìm lẽ sống
Trên hiên giàu có một vườn hoa
Cuộc đời nghĩ tấm thân tro bụi
Xoay xở lung tung thế cũng là!
SanJose, 10- 25 - 2008

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp