Xướng:

Tự Trào 
Ngô Văn Cư

Nhấp môi một chút đã say mèm
Khói thuốc thoảng qua mắt lại hem
Bảy chữ khôi hài mà quyến luyến
Năm vần tếu táo chẳng ai thèm
Giao lưu ngỡ đượm tình lai láng
Xướng họa mong gì chuyện nhá nhem
Thôi gượng viết bài cho phải phép
Sợ nghe lời bạn trách: lèm nhèm!

Các bài họa:

Khi Đã Là Chiến Hữu
Hoa Huyền

 
Chưa vơi nửa chén đã say mèn
Chỉ ngắm nhìn nhau sướng quá... hem!
Nhấm nháp nụ cười tâm mới thỏa
Đong đưa ánh mắt dạ thêm thèm
Anh em chí cốt thời lâm trận
Chiến hữu ân tình lúc nhá nhem
Gian khổ nhường cơm chia hạnh phúc
Không bao giờ sống kiểu lèm nhèm

Nát Rượu
Hàn Tân

 
Khàn tiếng vì quen chén rượu mèm
Cuộc đời muốn sạch cứ tèm hem
Say sưa nghĩ cũng hư đời lắm
Tỉnh táo càng thêm xấu bụng thèm
Lơ láo suốt ngày như mất mát...
Ngông nghênh nhiều tháng quá lem nhem.
Biềt ai cứu giúp thân vô định
Đã biết rằng say! Mặc kệ nhèm!

Thói Đời
Thái Quốc Mưu

 
Dạo chút chơi thôi cũng ướt mèm
Cho dù mắt mũi đã tèm hem
Gái tơ nhún dáng đem lòng tưởng
Mụ góa hồi xuân nhỏ dãi thèm
Đường mật ruồi lằn luôn láo nháo
Chuyện tình ai kẻ chẳng lem nhem?
Của tiền rủng rỉnh thì nên cả
Nghèo xác nghèo xơ ắt phải nhèm*
 
* Nhèm: kém, không ra gì.

Hạnh Ngộ
Hà Đình Chung

 
Uống rượu cạn be đến lúc mèm
"Nhìn gà hóa cuốc" béo thành hem
Tâm tình cạn đáy thêm vài lượt
Trí cốt đầy ly vẫn thòm thèm
Hạnh ngộ vui vầy từ sáng sớm
Chia tay bịn rịn lúc chiều nhem
Anh em bốn biển ngày xum họp
Chính đại- Quang minh chẳng nhập nhèm.

Nghiện
Hiền BĐ

 
Mới chạm chút thôi đã ướt mèm
Đúng là men tốt rượu lên hem
Vội vàng dốc hết càng khao khát
Đủng đỉnh ngâm nga lại ước thèm
Có hẹn chẳng màng mưa với nắng
Say rồi không tính nhọ cùng nhem
Mấy lần hứa bỏ nhưng rồi tiếp
Chỉ tại gái xinh vẫn nhử nhèm.

Phận Nghèo
Thái Quốc Mưu

 
Nghèo khó, bao phen chịu đói mèm
Thiếu ăn, thiếu uống phận hom hem *
Người giàu, hôm sớm không mơ, ước
Kẻ khó, ngày đêm mãi nhịn, thèm!
Tiền núi, bạc rừng luôn lếu láo
Tay bùn, chân đất phải tèm nhem!
Trời cao, cao quá nào hay biết,
Đất thấp, thấp nên bị ướt nhèm!
 
* Gầy ốm, suy giảm thể lực đến mức không tưởng.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp